Keurmerk

Zwembad Molenallee Loenen is in het bezit van het Keurmerk Veilig en Schoon. Dit houdt in dat de accommodatie voldoet aan alle wettelijke eisen, maar ook aan allerlei extra richtlijnen in het kader van veiligheid en hygiëne.

Het keurmerk is op voordracht van het keuringsbureau Lloyd's Register Nederland uitgegeven door de stichting Zwembadkeur. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet het zwembad voldoen aan wettelijke en algemene eisen. De wettelijke kaders zijn geformuleerd in de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ). Behalve dat zwembad Molenallee moet voldoen aan deze wetgeving zijn onder andere de volgende punten getoetst:

  •  preventie op het gebied van legionella
  •  arbeidsomstandigheden
  •  milieuvoorschriften
  •  brandveiligheid
  •  keuring van attractie- en speeltoestellen

image003

 

Met het Keurmerk Veilig en Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die allereerst de gasten, maar ook eigenaren en overheden stellen aan zwembaden. Zwembaden die in het bezit zijn van het keurmerk zijn te herkennen aan het logo Veilig en Schoon en kunnen zich door deze structurele kwaliteitsverbetering onderscheiden. Met het behalen van het keurmerk tonen wij aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en uitgevoerd worden door de medewerkers.

 

Zwembad Molenallee is goedgekeurd en het keuringsbureau zal jaarlijks een bezoek brengen aan het zwembad om te bekijken of alles op orde is. Wij zijn uiteraard verheugd dat door de toekenning van het keurmerk bevestigd wordt dat het zwembad de zaakjes op orde heeft wat veiligheid en hygiëne betreft. Uiteraard zullen de medewerkers en het management er alles aan doen om dit kwaliteitsniveau de komende jaren minimaal te behouden.

 

Dat zwembad Molenallee voldoet aan alle harde criteria met betrekking tot het wettelijk kader en branchevereisten is vanaf nu te zien aan het bord met het logo Veilig en Schoon dat een mooie plek gekregen heeft bij de entree. Voor meer informatie over het keurmerk kunt u terecht op www.zwembadkeur.nl

 

 

 

Deel deze pagina
FaceBook  Twitter